พระศรีอริยเมตไตรย (พระศรีอาริย์)

พระศรีอริยเมตไตรย (พระศรีอาริย์)

4 เหตุผล ทำไมเราควรจะใช้ชีวิตที่เหลือนี้เพื่อที่จะบรรลุธรรมในยุคของพระศรีอาริย์

Time reading :: 3 Minutes

หากมีคนบอกว่า “ดวงจิตทุกดวงที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องถูกรางวัลล็อตเตอรี่ที่ 1 อย่างแน่นอน ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่ง” ทุกคนจะรู้สึกอย่างไร ? ผู้เขียนเชื่อว่าจะมีคนส่วนใหญ่ที่ต้องการให้ถูกรางวัลในชาตินี้ เช่นเดียวกัน ถ้าดวงจิตทุกดวง จะได้พบพระนิพพานอย่างแน่นอน แต่…ไม่รู้ว่าอีกกี่หมื่นแสนชาติ จะมีคนส่วนหนึ่งขอให้ถึงพระนิพพานในชาตินี้เลย หรืออย่างน้อย ชาติหน้าก็ยังดี !

เราน่าจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ทุกคนนั้นมี “ดวงจิต” เรามีชีวิตอยู่นี้เพราะมีร่างกาย แต่เมื่อร่างกายของเราเสื่อมสลายไป ดวงจิตของเราก็ไม่ได้ดับไปด้วย ดวงจิตของเราจะไปเกิดยังภพต่างๆ ไม่ใช่ตายแล้วจบๆ กันไป ทุกคนที่มีชีวิตอยู่ ณ ตอนนี้ เรารู้ตัวหรือไม่ว่า เราตกอยู่ในสงสารวัฏ ท่องเที่ยวไป เกิดดับ ๆ ไม่รู้กี่ร้อยชาติ พันชาติ หากแม้ชาตินี้เรายังบำเพ็ญบุญบารมีไม่พอที่จะได้พบพระนิพพาน ยุคของพระศรีอริยเมตไตรย คือ อีกหนึ่งความหวัง ที่ผู้เขียนคัดเลือกมา 4 เหตุผลว่า ทำไมเราควรจะใช้โอกาสในชีวิตที่เหลืออันสั้นนี้ เพื่อที่จะไปเกิดและบรรลุธรรมในยุคของพระศรีอาริย์

 • 1.เพื่อพ้นจากยุคมิคสัญญี
 • 2. โอกาสครั้งสุดท้ายในภัทรกัปนี้
 • 3. เพราะการเกิดให้ทันยุคพระศรีอาริย์ เป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้
 • 4. เพื่อสั่งสมบุญบารมี

1.เพื่อพ้นจากยุคมิคสัญญี

พุทธศาสนาจะเสื่อมถอยลงและจะก้าวเข้าสู่ยุคมิคสัญญี ไม่ว่าจะเป็นสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ใด โลกก็จะเข้าสู่ยุคมิคสัญญีเสมอ อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ในทางพุทธศาสนานั้นขึ้นอยู่กับศีลธรรม

เมื่อพระพุทธศาสนาเสื่อมถอยลง มนุษย์ทั้งหลายก็ทำความดีน้อยลง เมื่อหาคนดีมาสอนศีลธรรมไม่ได้ มนุษย์ก็จะถูกความโลภ โกรธ หลง ครอบงำ ไม่รู้ว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด เต็มไปอกุศลจิต โลกก็จะเริ่มเข้าสู่ความเสื่อมอย่างแท้จริง

ยุคมิคสัญญี น่ากลัวยังไง

ยุคมิคสัญญีนั้น ผู้เขียนขอสรุปสั้นๆ ว่า มนุษย์นั้นยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน สมสู่กันเองระหว่าง พ่อ-ลูก-แม่-พี่-น้อง จนกระทั่งไม่มีศีลธรรมอันใดหลงเหลือ จึงไล่ล่าฆ่าฟันกัน บางคนบอกว่า “ยุคสมัยไหน คนก็ฆ่ากัน ฆ่ากันตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเลยก็มี” แต่มิคสัญญีที่กล่าวถึงนั้น รุนแรงและเลวร้ายกว่ามาก ภาษาอังกฤษมีคำที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน คือ คำว่า massacre ที่แปลว่า ฆ่ากันเป็นผักเป็นปลา

พระศรีอริยเมตไตรย

อีกกี่ปีจะถึงยุคมิคสัญญี ?

ในตำรากล่าวไว้ว่าทุกๆ 100 ปีอายุขัยของมนุษย์จะลดลง 1 ปี ยุคมิคสัญญี คือ ช่วงที่มนุษย์มีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ปี แต่จากข้อมูลทางสถิติพบว่าปัจจุบันมนุษย์มีอายุเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 100 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มอายุจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพ แต่เมื่อคราวที่โควิดระบาดหนัก กลับทำให้อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์สั้นลงมากสุดที่ 2 ปี จึงมีความเป็นไปได้ว่ามนุษย์จะเจอกับภัยธรรมชาติ โรคระบาด หรือ สงครามนิวเคลียร์ มลพิษต่างๆ ที่อาจจะเป็นสาเหตุให้อายุขัยเฉลี่ยลดลง

จุดเริ่มต้นของยุคมิคสัญญี เกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบได้ แต่ถ้าคำนวณจากอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ปัจจุบัน ที่ 80 ปี ยุคมิคสัญญี อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.9000 หรือ อีก 7000 ปี ข้างหน้า หรือค่อยๆ ก้าวเข้าทีละนิดๆ แบบที่เราไม่รู้ตัว

เราอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ถ้าสมมติว่าเราเกิดตาย เกิดตาย ทุกร้อยปี ยังไงเราก็ไม่พ้นที่จะเกิดในยุคมิคสัญญีแน่ๆ และเมื่อเกิดมาต้องฆ่า ต้องผิดศีลธรรมอยู่เนืองๆ ตายไปก็ต้องไปชดใช้กรรมในนรกอีกหลายกัป อาจจะไม่มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกต่อไป

หลังจากยุคมิคสัญญี จะเกิดอะไรขึ้น

ในตำรากล่าวไว้ว่า ในยุคมิคสัญญี จะมีมนุษย์ที่ยังมีศีลธรรมรอดพ้นจากการฆ่าฟัน และอายุขัยของมนุษย์ก็จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น (ขาขึ้น) สูงสุดจนถึงแสนปี และจากนั้นทุก 100 ปี อายุมนุษย์จึงลดลงเรื่อยๆ (ขาลง) กระทั่งมนุษย์มีอายุขัย 80,000 ปี พระศรีอริยเมตไตรยจึงจะอุบัติ

หลายคนอาจจะสงสัยว่า มนุษย์อายุแสนปี เป็นไปได้หรือ ? ในมุมกลับกัน หากเรามีอายุขัยที่แสนปี เมื่อได้ยินว่าต่อไปมนุษย์จะมีอายุ 100 ปี เราคงนึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่ามนุษย์อายุ 100 ปี เป็นไปได้หรือ ดังนั้นวิวัฒนาการในโลกหน้าอาจจะไม่ได้เหมือนกับโลกที่เราอยู่นี้ก็เป็นไปได้ หรือ บางแนวคิดที่ว่ามนุษย์อายุขัย 80,000 ปี อาจจะเป็นเพียงคำอุปมาอุปมัย ว่าคนในยุคพระศรีอาริย์นั้น มีความสุขสบาย มีศีลธรรม จึงไม่ต้องดิ้นรน เวลา 80 ปี ความรู้สึกอาจจะเหมือน 80,000 ปี ก็เป็นไปได้

ลูกศิษย์ : หลวงปู่ครับ แล้วอย่างอายุขัยของมนุษย์นี้ถูกกำหนดมารึเปล่าครับ
หลวงปู่ : อายุขัยของมนุษย์นี้ถูกกำหนดตามวาระของพระพุทธองค์ พระพุทธเจ้าทุกองค์ที่มาตรัสรู้ เค้าเรียกว่าตามพลกัปแห่งภพภูมิแห่งยุคนั่นเอง เหมือนอายุขัยของมนุษย์ในยุคนี้ เค้าเรียกว่ามนุษย์นั้นไม่เกิน ๑๐๐ ปี มันจะสั้นลงไปสั้นลงไปเรื่อยๆ ก็อยู่ที่อำนาจแห่งจิตของอกุศลของมนุษย์ เข้าใจหรือเปล่าจ๊ะ
คำว่า ๑๐๐ ปีนี้หมายถึงว่ามันเพียงพอต่อการบรรลุธรรม เข้าใจหรือเปล่าจ๊ะ แต่ความเป็นจริงแล้วอายุขัย ๑๐๐ ปีมันไม่ได้อยู่ได้ ๑๐๐ ปีเลยนะจ๊ะ ถ้าเราไปล่วงเกินในศีลไปฆ่าปาณาติบาตสัตว์ไว้ ไปเบียดเบียนสัตว์ไว้ ไปฆ่าสัตว์ไว้ทั้งหลาย อายุเราก็ทอนลงไปอีก เข้าใจหรือเปล่า
ไม่ใช่ ๑๐๐ ปีเราจะเสวย ๑๐๐ ปี..ไม่ใช่อย่างนั้น อย่าลืมว่าเรายังมีวิบากกรรมมาหักลบคูณหารอีก เข้าใจหรือเปล่า

คัดบางส่วนจาก เรื่อง ปุจฉา-วิสัชนา “อายุขัยมนุษย์”
ที่มา : Facebook ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี
มูลนิธิเมืองธรรมพรหมรังสี สมเด็จพระพุฒาจารย์โต
บ้านโปร่งวิเชียร อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
https://www.facebook.com/mprs.foundation

สมมติฐานของผู้เขียน ในการกำเนิดมนุษย์ยุคพระศรีอาริย์

ถ้าโลกใบนี้เคยรองรับพระพุทธเจ้ามาแล้ว 4 พระองค์ เราควรจะได้พบเจอซากของมนุษย์ดึกดำบรรพ์ที่มีอายุกว่าล้านๆ ปี หรือสิ่งก่อสร้างบางอย่างจากสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้า แต่สิ่งที่เรารับรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ โลกมีอายุประมาณ 4.5 ล้านปี มนุษย์สายพันธ์ุแรกเกิดเมื่อประมาณ  2.3 ล้านปีก่อน และวิวัฒนาการมาจากสายพันธุ์โบราณกว่า 400,000 ปี และไม่มีร่องรอยอันใดของพระกัสสปพุทธเจ้า ซากสิ่งมีชีวิตเก่าแก่ที่เราค้นพบในโลก เมื่อ 65 ล้านปีก่อน คือ ไดโนเสาร์

มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าโลกมีอายุยาวนานกว่านั้น และหลังจากยุคมิคสัญญี ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ โลกอาจจะเจอกับภัยธรรมชาติที่รุนแรง จนมนุษยชาติสูญพันธุ์ คล้ายๆ กับที่ยุคไดโนเสาร์ ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเคลียร์ไม่มีมนุษย์เหลือรอด ผู้เขียนขอใช้คำว่า โลกถูก reset ใหม่

ถ้าใครเคยดูสารคดีกำเนิดโลก (ทฤษฎี กำเนิดโลก ภาพยนตร์สารคดีที่ดีที่สุด Earth The Making of a Planet) จะเห็นว่าโลกของเรานั้นถูกโจมตีตลอดเวลาทั้งด้านบนและด้านล่าง ด้านบนด้วยอุกาบาต ด้านล่างด้วยพลังงานมหาศาลใต้เปลือกโลก เมื่อใช้เหตุการณ์ในปัจจุบันทำนายเหตุการณ์ในอดีตและอนาคต ในสมมติฐานที่ว่า “วนลูป” ผู้เขียนขอสรุปแบบ คิดเอง เออเอง ว่า “โลกนั้นต้องถูกสร้างและทำลาย และมนุษย์เองก็ต้องถูกสร้างและถูกทำลาย เสมือนหนึ่งว่าโลกนั้นต้อง reset ใหม่ทุกครั้ง เพื่อรองรับบารมีของพระพุทธเจ้าในแต่ละพระองค์”

สมมติฐานและจินตนาการของผู้เขียนในการเกิดยุคพระศรีอาริย์ โดยโลกและมนุษย์จะถูกทำลายด้วยอุกาบาต จากนั้นจึงค่อยๆ วิวัฒนาการอย่างช้าๆ เป็นร้อย-พันล้านปี ช่วงระหว่างนั้นอาจจะถูกสร้างและทำลายกลับมาวิวัฒนาการต่อ จนกระทั่งพระศรีอาริย์อุบัติขึ้นมา

2. โอกาสครั้งสุดท้ายในภัทรกัปนี้

โลกไม่อาจอยู่ได้ตลอดกาล เมื่อสิ้นภัทรกัปนี้โลกจะกลายเป็นธุลีดิน ฝุ่น ผง ในจักรวาล

เมื่อ 5 พันล้านปีก่อน ดวงอาทิตย์ขอเรานั้นถูกล้อมไปด้วยฝุ่นดิน แรงดึงดูดนั้นได้เกาะฝุ่นเข้ามาเป็นหิน โลกจึงสร้างขึ้นจาก ฝุ่น ดิน และหิน นับตั้งแต่กำเนิดโลกขึ้นมา ได้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาทั้งหมด 4 พระองค์ พระศรีอริยเมตไตรย คือ พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในภัทรกัปแห่งนี้ เมื่อหมดยุคสมัยของพระศรีอริยเมตไตรยแล้ว โลกอาจจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้น คือ แตกสลายกลายเป็น ฝุ่น หรือ ธุลีดิน อีกครั้ง

ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ โลกต้องพบจุดจบอย่างแน่นอน ในอีกหลายพัน-หมื่นล้านปีข้างหน้าดวงอาทิตย์จะกลายเป็น “ผู้ทำลายล้างโลก” แม้โลกจะรอด แต่เมื่อใดที่ดวงอาทิตย์ดับ โลกใบนี้จะกลายเป็นแค่ก้อนหิน ที่อาจจะถูกดาวเคราะห์หรืออุกาบาตทำลายจนกลายเป็นธุลีดิน

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ทำนายไว้ว่า พระศรีอาริย์จะอุบัติขึ้นมาอีก กว่าล้านปี ข้างหน้า ฟังดูสั้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่โลกถือกำเนิด นั่นแปลว่า ถ้าเรายังไม่สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ในสมัยพระศรีอาริย์ เราต้องรออีกนานแสนนาน โลกถึงจะก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่ แม้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ แต่หากเกิดมาในช่วงที่โลกใบใหม่นั้น ว่างเว้นจากพระพุทธเจ้าแล้ว (สุญญกัป) ก็ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมอีกเช่นกัน ยุคพระศรีอาริย์ คือ ความหวังของคนที่หวังพระนิพพานอย่างแท้จริง

พระศรีอริยเมตไตรย

3. เพราะการเกิดให้ทันยุคพระศรีอาริย์ เป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้

ผู้เขียนเชื่อว่า คนที่อยากเกิดในยุคพระศรีอาริย์ ต้องการที่จะได้ฟังพระธรรมต่อหน้าพระพักตร์ และบรรลุพระนิพพาน มากกว่าความปรารถนาถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ดั่งโลกในอุดมคติ นับว่าเราโชคดีที่ได้เกิดในช่วงที่พุทธศาสนายังคงอยู่ แต่การที่จะเกิดให้ทันในยุคพระศรีอาริย์นั้น เป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น
 • อรูปพรหม
  หากเราปฏิบัติธรรม จนกำลังสมาธิสูง ถึงขั้นอรูปพรหม ดังเช่น พระอาจารย์ของพระพุทธเจ้า พระอาราฬดาบสและพระอุทกดาบ เมื่อไม่มีรูป ก็ฟังธรรมก็ไม่ได้ และกว่าจะลงมาเกิดอีกทีก็อาจจะหมดยุคพระศรีอาริย์
 • มิคสัญญี
  หากเกิดในช่วงยุคมิคสัญญี ที่มนุษย์เฆ่นฆ่ากันเอง ตายไปก็จะตกนรก ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกต่อไป
 • ไม่รักษาศีล
  หากชีวิตปัจจุบันของเรานี้ ห่างไกลจากศีลธรรม ก็มีโอกาสตกสู่อบายภูมิ เกิดมาไม่ทันยุคพระศรีอาริย์อีก

ผู้เขียนขอยกเรื่องราวของหลวงปู่มั่น ที่ท่านระลึกชาติได้ว่า เคยเกิดในสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้า หลวงปู่มั่นได้ตั้งจิตปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักตร์ จึงบำเพ็ญเพียรเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งแต่นั้นมา แม้ท่านจะบำเพ็ญบารมีเพียงใดยังเคยเกิดเป็นหมาขี้เรื้อนถึง 500 ชาติ เมื่อท่านระลึกได้ถึงความยากลำบากของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฎท่านจึงไม่ปรารถพุทธภูมิอีกต่อไป

เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่า เราอาจจะติดอยู่ในภพภูมิใดก็ได้ แม้ว่าเราจะเพียรภาวนาแล้วก็ตาม เรามีสิทธิ์ที่จะเพลี่ยงพล้ำได้ ดังนั้นการสะสมบารมี ไม่ได้ทำแค่ชาตินี้ชาติเดียว ครูบาอาจารย์ท่านจึงเพียรสอนเรามาตลอดว่า ให้เราทำบุญ รักษาศีล เจริญปัญญา งดทำบาปทั้งปวง

พระศรีอริยเมตไตรย

4. เพื่อสั่งสมบุญบารมี

พระพุทธเจ้าอุบัตินั้นยากแล้ว สิ่งที่ยากขึ้นไปอีกคือ การที่เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์ และได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ พร้อมกับได้บรรลุธรรมในขณะนั้นยากยิ่งกว่า

กว่าที่พระสมณโคดมพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นั้น พระพุทธองค์ต้องบำเพ็ญบารมียาวนานถึง 20 อสงไขยแสนกัป ซึ่งระยะเวลาการสร้างบารมีก่อนที่จะได้รับพุทธพยากรณ์นั้นเป็นเวลาถึง 16 อสงไขย และสร้างบารมีหลังจากได้รับพุทธพยากรณ์อีก 4 อสงไขย แสนกัป เป็นเวลาที่ยาวนานมากเกินกว่าจะนับได้ว่ากี่ปี เหตุที่เราควรต้องศึกษาเรื่องนี้เพราะเหตุว่ามนุษย์นี้ สำคัญว่าชีวิตตนเองนั้นยาวนาน แต่หารู้ไม่ว่าแม้แค่ช่วงไม่กี่อึดใจ มนุษย์อาจจะเพลี่ยงพล้ำตกลงไปยังอบายภูมิ ไม่ได้เกิดมารับฟังธรรมของพระพุทธเจ้า

การสั่งสมบุญบารมีนั้นจึงสำคัญมาก และมีความพิเศษตรงที่ว่า ทรัพย์สินทั้งหมดของเรานั้นเมื่อตายไปก็เอาไปไม่ได้ แต่บุญและบารมีนี้เราสามารถสะสมเพื่อนำไปสู่ภพหน้าได้

“และใช่ว่าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งจะได้พบเจอกับพระธรรมของพุทธองค์ หากเราคิดว่าการฟังธรรม เพียงแค่ชั่วชีวิตเดียวนั่นไซร้จะได้บรรลุธรรม นั่นก็ยิ่งเป็นความคิดที่เขลายิ่ง”


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เส้นทางการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ กัลยณมิตร https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=13385
การสร้างบารมีของพระอริยะ(พระสาวก) https://www.vichadham.com/ariyabarame.html
เป็นมนุษย์นี้แสนยาก https://84000.org/tipitaka/book/bookpn03.html
พุทธมารดา ๕ พระองค์” (หลวงตามหาบัวฯ ) “พุทธมารดา ๕ พระองค์” (หลวงตามหาบัวฯ ) : ธรรมะจากหลวงพ่อ – ธรรมะไทย (dhammathai.org)
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๑ – หน้า 119 จักกวัตติสูตร (๒๖) https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=11&A=1189
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย มหาวรรค http://www.anakame.com/page/1_Sutas/300/335_Sutas.htm#a1
โลกไม่อาจอยู่ได้ตลอดกาล National Geographic ฉบับภาษาไทย https://ngthai.com/science/48251/earth-age/
สำนักพิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ พระศรีอารยเมตไตรย จะมาอุบัติเมื่อใด
“หมอธีระ” เผยงานวิจัยอเมริกา ชี้โควิด-19 ทำให้อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโลกสั้นลง Department of Mental Health (dmh.go.th)
– anakame.com http://www.anakame.com/page/1_Sutas/300/339_Sutas.htm
หนังสือ พระศรีอริยเมตไตรย มหาศาสดาแหล่งโลกยุคใหม่ ปริยัติเมธี
นิรมิตเทวาจุติ (niramittheva.com)
เพลงพระศรีอริยเมตไตรย์ https://www.youtube.com/watch?v=-flGfYJl3os