หนังสือพาไป

  The Story

เรื่องราวต่างๆ จากการศึกษาธรรมะในช่วงเวลาหลายปี เริ่มต้นจากการอ่านหนังสือธรรมะอย่างช้าๆ ใช้เวลาอ่านวันละ 5-10 นาที ก่อนเริ่มสวดมนต์ บางเล่ม หยิบมาในจังหวะที่ต้องการค้นหาความหมายของคำว่า “ปล่อยวาง” บางเล่มเจอโดยบังเอิญในขณะที่ต้องการค้นหาคำว่า “ปัญญา” บางครั้งเจอทุกขเวทนาหนักๆ กลับมาอ่านเพื่อสร้างสติและประคองตัวเอง นับว่าชีวิตโชคดีที่ผ่านการขนาบโดยครูบาอาจารย์หลายท่าน พอเมื่อย้อนกลับมาหยิบหนังสือแต่ละเล่มมาอ่าน จึงได้เกิดความคิด มุมมอง และแง่มุมต่างๆ ผุดขึ้นมา แทรกเป็นเรื่องสัพเพเหระ เล่าสู่กันฟัง