Recent Posts

คาถามหาเมตตาใหญ่ – คำแปล

คาถามหาเมตตาใหญ่ – คำแปล

แผ่เมตตาไปยัง 10 ทิศ ผู้รับ 12 ประเภท และแผ่ด้วยอาการ 5

วัดพระธาตุช่อแฮ – พระเจ้าทันใจ # อธิษฐาน

วัดพระธาตุช่อแฮ – พระเจ้าทันใจ # อธิษฐาน

พาเที่ยว วัดพระธาตุช่อแฮ สักการะพระเจ้าทันใจ และความหมายของคำว่า “อธิษฐาน” “บนบาน” “ขอพร”

เจ้าภาพทอดกฐิน

เจ้าภาพทอดกฐิน

บุญที่ทำได้แค่ปีละครั้ง และอาจจะเป็นเจ้าภาพได้แค่ครั้งเดียวในชีวิต

บทกรวดน้ำ # สัพพปัตติทานคาถา

บทกรวดน้ำ # สัพพปัตติทานคาถา

บทกรวดน้ำที่อุทิศส่วนกุศลให้กับบิดามารดา เจ้ากรรมนายเวร รวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในภูมิทั้งสาม

ปฏิจจสมุปบาท – Wheel of life

ปฏิจจสมุปบาท – Wheel of life

เราผู้ที่ยังไม่ได้แม้กระทั่งโสดาบัน จะตัดวงจร “ปฏิจจสมุปบาท” นี้ได้อย่างไร

การ์ตูนแอนิเมชันสั้น # Inspirational

การ์ตูนแอนิเมชันสั้น # Inspirational

จิตใสๆ ใจระรื่น กับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันสั้นๆ 6 เรื่อง

พระอวโลกิเตศวร : พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์

พระอวโลกิเตศวร : พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์

สำรวจศรัทธาและพุทธศิลป์ของพระอวโลกิเตศวร ใน 10 ประเทศ

Zen บรรลุธรรม : แบบฉับพลัน

Zen บรรลุธรรม : แบบฉับพลัน

แนวทางแห่งการบรรลุธรรมโดยไม่ต้องอาศัยตัวหนังสือหรือคำพูด เพราะทุกสิ่งเป็นเพียง “ความว่าง”

พระอริยสงฆ์ : รวมธรรมคำสอน

พระอริยสงฆ์ : รวมธรรมคำสอน

รวมธรรมคำสอน และการบรรลุธรรม จาก ๑๒ พระอริยสงฆ์ แห่งกองทัพธรรม

อัตวินิบาตกรรม – การฆ่าตัวตาย

อัตวินิบาตกรรม – การฆ่าตัวตาย

คำเตือนของพระโพธิสัตว์กับเรื่องการฆ่าตัวตาย และเรื่องราวของการเตรียมตัวตาย