Tag: คู่มือสวดมนต์

สวดมนต์แปล ทำวัตรเช้า เย็น ของสวนโมกข์

สวดมนต์แปล ทำวัตรเช้า เย็น ของสวนโมกข์

เรียนลัด เข้าใจธรรมะ และฝึกสมาธิง่ายๆ ทุกเช้า-เย็น กับหนังสือบทสวดมนต์แปล