Tag: ชลาพุชะ

บทกรวดน้ำ # สัพพปัตติทานคาถา

บทกรวดน้ำ # สัพพปัตติทานคาถา

บทกรวดน้ำที่อุทิศส่วนกุศลให้กับบิดามารดา เจ้ากรรมนายเวร รวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในภูมิทั้งสาม