Tag: วัดเส้าหลิน

บรรลุธรรม # แบบฉับพลัน

บรรลุธรรม # แบบฉับพลัน

แนวทางแห่งการบรรลุธรรมโดยไม่ต้องอาศัยตัวหนังสือหรือคำพูด เพราะทุกสิ่งเป็นเพียง “ความว่าง”