Tag: สูตรของเว่ยหล่าง

บรรลุธรรม # แบบฉับพลัน

บรรลุธรรม # แบบฉับพลัน

แนวทางแห่งการบรรลุธรรมโดยไม่ต้องอาศัยตัวหนังสือหรือคำพูด เพราะทุกสิ่งเป็นเพียง “ความว่าง”