Tag: โพธิธรรม

Zen บรรลุธรรม : แบบฉับพลัน

Zen บรรลุธรรม : แบบฉับพลัน

แนวทางแห่งการบรรลุธรรมโดยไม่ต้องอาศัยตัวหนังสือหรือคำพูด เพราะทุกสิ่งเป็นเพียง “ความว่าง”